Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

Η ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ Η ΣΟΔΕΙΑ ΜΟΥΕνδεικτικός πίνακας δημοσιεύσεών μου
 
Ενδεικτικός πίνακας δημοσιεύσεων του Κώστα Λάμπου1.                   Unterentwicklung, Akkumulationskanäle und Kapitalbildungsmöglich-keiten in den unterentwickelten Agrarländern, F.U. Berlin, Oktober 1974.
2.                   Ιμπεριαλισμός και Υπανάπτυξη, Βερολίνο 1975.
3.                   Μετανάστευση. ‘Ευλογία’ ή Κατάρα;, Βερολίνο 1978.
4.                   Οικονομικοπολιτικές διαστάσεις της Μετανάστευσης και τα προβλήματα των Ελλήνων Μεταναστών, Οικονομικός Ταχυδρόμος της 1.2.1979.
5.                   Abhängigkeit und fortgeschrittene Unterentwicklung dargestellt am Beispiel der Landwirtschaft Griechenlands: Ein Beitrag zum Studium des (griechischen) Peripheren Kapitalismus und der alternativen Entwicklungsstrategien, R. G. Fischer Verlag, F/M 1981.
6.                   Ο ρόλος της ελληνικής γεωργίας στην οικονομική ανάπτυξη, Μηνιαία Επιθεώρηση, τεύχος 2/1982.
7.                   Υπανάπτυξη και Μετανάστευση στην Ελλάδα, Μηνιαία Επιθεώρηση, τεύχος 6 / 1982.
8.                   Αγροτοβιομηχανικός Συνεταιρισμός και αδέσμευτη ανάπτυξη στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη της 8&9.9.1982.
9.                   Σύγχρονη Ελλάδα: Προχωρημένη υπανάπτυξη. Απάντηση στο Νίκο Μουζέλη, Μηνιαία Επιθεώρηση, τεύχος 9/1982.
10.               Τα ελληνικά καπνά και η στρατηγική της αδέσμευτης ανάπτυξης, Αγροτική Αναγέννηση, τεύχος 9 / 1982.
11.               Η ελληνική κτηνοτροφία και η αδέσμευτη ανάπτυξη της χώρας, Αγροτική Αναγέννηση, τεύχος 11 / 1982 και Επίκαιροι Προβληματισμοί, εκδόσεις ΑΤΕ, Αθήνα 1985.
12.               Το πρόβλημα της αξιολόγησης των αναπτυξιακών έργων (σε συνεργασία με τη Στέλλα Δούγια-Λάμπου), Λογιστής και Επιχείρηση, τεύχος 96 / 12.1982.
13.               Εξάρτηση, προχωρημένη υπανάπτυξη και αγροτική οικονομία της Ελλάδας. Μια συμβολή στη μελέτη του (ελληνικού) περιφερειακού καπιταλισμού και των εναλλακτικών στρατηγικών ανάπτυξης, Αιχμή, Αθήνα 1983.
14.               Δοκίμιο για τον ελληνικό περιφερειακό καπιταλισμό, Μηνιαία Επιθεώρηση, τεύχος 41 / 1.1984 και 42-43 / 2-3.1984.
15.               Οικονομική παιδεία και αγροτική οικονομία στην Ελλάδα, Οικονομικά Χρονικά τεύχος 9 / 1984 & Πρακτικά Συνεδρίου Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Αθήνα 1985.
16.               Αγροτικός Συνδικαλισμός στην Ελλάδα, Αγροτική Αναγέννηση, τεύχος 1-2 / 1985.
17.               Ιστορική και κοινωνική διάσταση της ελευθερίας, Σοσιαλιστική Θεωρία και Πράξη, τεύχος 2 / 1985.
18.               Αναπτυξιακές λειτουργίες της ελληνικής γεωργίας και εναλλακτικές στρατηγικές ανάπτυξης, Αγροτική Αναγέννηση τεύχος 3-4 / 1985, Οικονομικά Χρονικά τεύχος 4 / 1985 & Πρακτικά Συνεδρίου ΑΤΕ, τόμος 1ος, Αθήνα 1985.
19.               Ο ρόλος των εξοπλισμών στη διάσταση Βορρά-Νότου, Βορράς-Νότος, τεύχος 2 / 10.1985.
20.               Συνεταιρισμοί και Ανάπτυξη, Εκδόσεις. Κοχλίας, Αθήνα 1986, Εκδόσεις Ηλίανθος, Αθήνα 1996 & Εκδόσεις. Τυπωθήτω- Δαρδανός, Αθήνα 1999.
21.               Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Έγκυρος σύμβουλος της κοινωνίας, Συνέντευξη, Οικονομικά Χρονικά, τεύχος 22-25 / 86.
22.               Σκέψεις για το πρόγραμμα της Οικονομικής Σχολής Αγρινίου, Πρακτικά Ημερίδας ΟΕΕ, Αθήνα 1986.
23.               Κοινωνικοποίηση και κοινωνική διάσπαση της εργασίας, Οικονομικά Χρονικά, τεύχος 26 / 1986.
24.               Οικονομικό Επιμελητήριο. Προβλήματα και προοπτικές, Συνέντευξη, Εξπρές της 24.8.86.
25.               Το φαινόμενο του γιγαντισμού της πρωτεύουσας στις χώρες της περιφέρειας, Δημοκρατικός Λόγος της 23.10.86.
26.               Προβλήματα των Οικονομολόγων, Συνέντευξη, Τα Νέα της 4.5.87.
27.               Κοινωνική διάσταση του ΕΟΚικού Νότου και τα καθήκοντα των ευρωπαϊκών Συνδικάτων. Πρόταση για μια ευρωπαϊκή στρατηγική των Δυνάμεων της Εργασίας, Εξόρμηση της 19.7.1987.
28.               Some problems of socialist transformation within conditions of Peripheral Capitalism: The case of Greece, Socialism in the World, Volume 63, Beograd 1987 (στα σερβοκροάτικα, στα γαλλικά, στα αγγλικά, στα ιταλικά και στα ρώσικα).
29.               Θέσεις για την Ανώτατη Παιδεία, Οικονομικά Χρονικά, τεύχος 9/1987.
30.               Ελεύθερη διακίνηση της εργασίας στις χώρες της ΕΟΚ. Συνέντευξη, Οικονομικά Χρονικά, τεύχος 10/1987.
31.               Θέσεις-προτάσεις για την αναβάθμιση του κλάδου των Οικονομολόγων, Οικονομικά Χρονικά, τεύχος 10/1987.
32.               Πέφτουν τα σύνορα της εργασίας; Ελευθεροτυπία της 1.11.87.
33.               Εθνική αναγκαιότητα η αναβάθμιση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Οικονομικά Χρονικά, τεύχος 11/1987.
34.               Πνευματική και χειρωνακτική εργασία στην προοπτική της Αυτοδιαχείρισης, Σοσιαλιστική Θεωρία και Πράξη, τεύχος 3/1988.
35.               Η κοινωνία στην προοπτική του 21ου αιώνα και ο ρόλος της οικονομικής επιστήμης, Οικονομικά Χρονικά, τεύχος 43/1988.
36.               Άνοιγμα-κλείσιμο του Διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου: To εξωτερικό χρέος της Ελλάδας και η αντιμετώπισή του, Πρακτικά Συνεδρίου, έκδοση ΟΕΕ, Αθήνα 1988.
37.               Ο ρόλος της Αριστεράς στην Ευρωπαϊκή Πρόκληση, Εξόρμηση της 6.6.1988.
38.               Από την κρίση στην υπέρβαση του Ελληνικού Περιφερειακού Καπιταλισμού, Αιχμή, Αθήνα 1988.
39.               Προβλήματα καταμερισμού της εργασίας στις συνθήκες του σύγχρονου ελληνικού αγροτικού νοικοκυριού, Οικονομικά Χρονικά, τεύχος 45 / 1988.
40.               Νέες τεχνολογίες και καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, Εξόρμηση της 6.11.1988.
41.               Η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα: Παράρτημα στην Έκθεση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της ΕΟΚ για την Ετήσια Έκθεση της Commission 1988-89, Bruxelles 1988 (σε όλες τις γλώσσες της ΕΟΚ).
42.               Προοπτικές και προϋποθέσεις ανάπτυξης της σύγχρονης ελληνικής γεωργίας, Πρακτικά 1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Πάτρα Γενάρης 1989.
43.               Entwicklungstendenzen des griechischen Genossenschaftswesens, Zeitschrift für das gesamte Genossenschaftswesen, Band 39, Heft 2, Göttingen 1989.
44.               Νεοφιλελευθερισμός. Πρόκληση ή Μπλόφα; Εξόρμηση της 23.4.1989.
45.               Οικολογία και καπιταλισμός. Μια συστημική προσέγγιση του οικολογικού προβλήματος, Εξόρμηση της 30.4.1989.
46.               Οι πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις, η «θεωρία των γύφτων» και οι προοπτικές της Αριστεράς στην Ελλάδα, Εξόρμηση της 27.8.1989.
47.               Η εθνική οικονομία στις συμπληγάδες της συγκυβέρνησης, Επικαιρότητα της 21.9.1989.
48.               Σε κατάρρευση της οικονομίας οδηγεί η ακυβερνησία, Προοδευτική Αλλαγή της 15.11.89.
49.               Εμποροκρατία ή Μερκαντιλισμός, Ζάντρουγκα, Ιδιοκτησία, Ιμπεριαλισμός, Καπιταλισμός, Καταμερισμός εργασίας, Κοινωνικός έλεγχος, Laissez fair, Μαλθουσιανισμός, Pareto Vilfredo, Πολιτικοποίηση Συνεταιρισμοί Σχολικοί, Σχέσεις Εργασίας και Τεϋλορισμός, Παιδαγωγική-Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια-Λεξικό, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1990-1992, 9 τόμοι.
50.               Συντεταγμένες Εθνικής Αγροτικής Ανασυγκρότησης. Δοκίμια για μια Νέα Αγροτική Πολιτική, εκδόσεις Ηλίανθος, Αθήνα 1991.
51.               Η Ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου και οι εχθροί της ανάπτυξης, Έκδοση της Πανελλαδικής Επιτροπής Αγώνα Ζεύξης Ρίου-Αντιρρίου (ΠΕΑΖΕΡΑ), Αθήνα 1992 & 1993.
52.               Η αποτυχία μιας ανατομίας. Απάντηση στο Νίκο Μουζέλη, Εξόρμηση της 23.4.1993.
53.               Συνεταιρισμοί, οικονομικός ορθολογισμός και ανταγωνιστικότητα, Αγροτικός Συνεργατισμός, Έκδοση της ΠΑΣΕΓΕΣ, τεύχος 6/1993.
54.               Αγροτικός Τομέας. Ανασυγκρότηση-Ανάπτυξη. Θέσεις-Προοπτικές, (Επιμέλεια), Αθήνα, Ιούλιος 1993
55.               Πολιτισμός και Ανάπτυξη. Να ιδρυθεί Ακαδημία Μελέτης και Διάδοσης της Ελληνικής Γραμματείας, Εξόρμηση της 9.7.1993.
56.               Ιουλιανά: 28 χρόνια μετά, Εκδοχή, τεύχος 7-8 / 1993.
57.               Να ιδρυθεί άμεσα Οργανισμός Λίμνης Τριχωνίδας, Εξόρμηση της 3.9.1993.
58.               Θέσεις για μια βαλκανική στρατηγική συνεργασίας και ανάπτυξης, Greek- Romanian Business Focus, τεύχος 1 / 5. 1995.
59.               Εισαγωγή στον Οικονομικό Προγραμματισμό, εκδόσεις Ηλίανθος, Αθήνα 1996.
60.               Δημόσιος τομέας της οικονομίας: Η αμυντική ασπίδα του Ελληνισμού και ο πυρήνας ενός Εθνικού Οικονομικού Μετώπου, Συνέντευξη: Δημόσιος Το­μέας, τεύχος 117 / Μάρτης 1996.
61.               Προς ένα Οικουμενικό Ουμανιστικό Πολιτισμό, Εξόρμηση της 5.1.1997.
62.               Το Μάαστριχ δεν είναι μονόδρομος, Εξόρμηση της 8.6.1997.
63.               Οικονομική και Νομισματική Ένωση: Μύθος και πραγματικότητα, Εξόρμηση της 15.6.1997.
64.               Η πρόβλεψη στον οικονομικό προγραμματισμό, Εξόρμηση της 30.6.1997.
65.               Για τη σχέση του προγραμματισμού με το κράτος και την κοινωνία, Εξόρμηση της 6.7.1997.
66.               Παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου ή Οικουμενισμός της Εργασίας; Οικονομικά Χρονικά, τεύχος 12 / 2001 - 1 / 2002.
67.               Ιστορικές διαστάσεις της κοινωνικής ηγεσίας, Monthly Review, τεύχος Σεπτέμβρη 2007.
68.               Το τέλος του Κεφαλαίου και το μέλλον της Εργασίας, Monthly Review, τεύχος Οκτώβρη 2008.
69.               Φόβος και οικονομία. Όψεις της καπιταλιστικής παρακμής, Monthly Review, τεύχος Γενάρη 2009.
70.               Από τον ευρωπαϊκό Ουμανισμό, στην καπιταλιστική βαρβαρότητα ή στον Οικουμενικό Ουμανισμό; Monthly Review, τεύχος Ιούνη 2009.
71.               The End of Capital and the Future of Work, http://coto2.wordpress.com/2009/ 09/29/the-end-of-capital-and-the-future-of-work/,
72.               Αμερικανισμός και Παγκοσμιοποίηση. Οικονομία του Φόβου και της Παρακμής, Παπαζήσης, Αθήνα 2009.
73.               Αριστερά κόμματα ή αριστερή κοινωνία; Πολίτες, τεύχος 8/Νοέμβρης 2009.
74.               Ιδεολογία ή Κοσμοθεωρία; Πολίτες, τεύχος 9 / Δεκέμβρης 2009.
75.               «Ανοιχτή κοινωνία» και «κοινωνία των Πολιτών», στην υπηρεσία της κλειστής εξουσίας του σκληρού πυρήνα του κεφαλαίου, Πολίτες, τεύχος 10/ Γενάρης 2010.
76.               Η Τραγωδία της ανθρωπότητας. Το δράμα της Ελλάδας. Πράξη Πρώτη, Πολίτες, τεύχος 11/Φλεβάρης 2010.
77.               Να απαλλαγούμε τώρα από το σύνδρομο του Βατράχου, Πολίτες, τεύχος 12/Μάρτης 2010.
78.               Η Μεγάλη Καμπή, Πολίτες, τεύχος 13/Απρίλης 2010.
79.               Αμερικανισμός και Γερμανισμός εναντίον Ευρώπης και Προόδου. Βασιλιάδες και Βασίλισσες, άλογα και πιόνια στις μικρές και στις μεγάλες σκακιέρες του αμερικανισμού, στο: http://infonewhumanism.blogspot.gr/2010/03/blog-post.html»html,
80.               Η κατάρα του Χάγιεκ, η ελληνική τραγωδία και έντεκα κουτές ερωτήσεις, Πολίτες, τεύχος 14/Μάης 2010.
81.               Ο ασθενής καπιταλισμός και ο Δρ Θάνατος, Πολίτες, τεύχος 15/Ιούνης 2010.
82.               Για το μύθο της ανταγωνιστικότητας και την πραγματικότητα της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, Πολίτες, τεύχος 16/Ιούλης 2010.
83.               Όταν ο καπιταλισμός κάνει αυτοκριτική, τότε ο φασισμός ξανάρχεται, Πολίτες, τεύχος 18 / Σεπτέμβρης 2010.
84.               Οι Νόμοι, η Μαρμάγκα και ο Φόβος του ‘Ιστού της Αράχνης’, Πολίτες, τεύχος 19 / Οκτώβρης. 2010.
85.               ‘Greening Humanity’ και Σάλτσα a la Ser John Sulston, ή πόσο επιστήμονες είναι οι τεχνοκράτες; Πολίτες, τεύχος 20 / Νοέμβρης 2010.
86.               Κιναζισμός. Το ανώτατο στάδιο του πλιάτσικο-καπιταλισμού ή το πισωγύρισμα στο κατώτατο στάδιο του πολιτισμού; Πολίτες, τεύχος 21/Δεκέμβρης 2010.
87.               Καπιταλιστική βαρβαρότητα ή Άμεση Δημοκρατία και Ουμανισμός; Πολίτες, τεύχος 24/Μάρτης 2011.
88.               Ο Άνθρωπος, η Άμεση Δημοκρατία, η Αταξική Κοινωνία και ο Ανθρωπισμός είναι η απάντηση όποια κι αν είναι η ερώτηση, Πολίτες, τεύχος 25 / Απρίλης 2011.
89.               Πρόβα ή Ψευδαίσθηση ‘Άμεσης Δημοκρατίας. Από την εξέγερση των ‘αγανακτισμένων’ στην επανάσταση των συνειδητοποιημένων, Πολίτες, τεύχος 27 / Ιούνης 2011.
90.               Άμεση Δημοκρατία Τώρα και Παντού, Πολίτες, τεύχος 28/Ιούλη 2011, 1ο μέρος και 29 / Αύγουστος 2011, 2ο μέρος.
91.               Ο καπιταλισμός είναι ο καρκίνος της ανθρωπότητας. Η άμεση δημοκρατία είναι το φάρμακο, Πολίτες, τεύχος 30 / Σεπτέμβρη 2011.
92.               Καπιταλισμός και Άμεση Δημοκρατία. Σχέσεις αδυναμίας συνύπαρξης, Πολίτες, τεύχος 33 / Δεκέμβρης 2011.
93.               Neogermanismus: Der neue Alptraum Europas? in: http://lefthumanism.blogspot.com/2012/
94.               Νεογερμανισμός. Ο νέος εφιάλτης της Ευρώπης; Πολίτες, τεύχος 35/Φεβρουάριος 2012 και 36/Μάρτιος 2012.
95.               Εικόνες ζωής - Σελίδες ιστορίας, Γενεαλογική έρευνα, Αθήνα 2012.
96.               Άμεση Δημοκρατία και Αταξική Κοινωνία. Η μεγάλη πορεία της ανθρωπότητας προς την κοινωνική ισότητα και τον Ουμανισμό, Νησίδες, Θεσσαλονίκη 2012.
97.               Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία και οι εκλογές ως απάτη και ως ψευδαίσθηση, Πολίτες, τεύχος 37 / Απρίλης-Μάης 2012.
98.               Το σοκ του ΣΥΡΙΖΑ, Πολίτες, τεύχος 38/Μάης 2012.
99.               Αριστερή διαχείριση του καπιταλισμού ή αυτοδιαχείριση της αριστερής κοινωνίας, Πολίτες τεύχος 39 / Ιούνης 2012.
100.           Αστικός κοινοβουλευτισμός και δημοκρατία a la foie gras, Πολίτες, τεύχος 40/Ιούλης 2012.
101.           Ποιος φοβάται το Υδρογόνο; Νησίδες, Θεσσαλονίκη 2013
102.           Μύθος και πραγματικότητα της Ελβετικής ‘Άμεσης Δημοκρατίας’, Πολίτες, τεύχος 42 / Οκτώβρης-Νοέμβρης 2013
103.           Αταξική Δημοκρατία και Ουμανισμός στον 21ο αιώνα, στο συλλογικό τόμο: Η Άμεση Δημοκρατία στον 21ο αιώνα, Νησίδες, Θεσσαλονίκη 2013.
104.           Αντίλογος προς πολιτικούς Αλχημιστές. Η Άμεση Δημοκρατία δεν είναι ιδεολογία εποικοδομήματος, αλλά αρχιτεκτονική αταξικού κοινωνικού οικοδομήματος, http://www.infonewhumanism.blogspot.gr/2013/06/blog-post.html
105.           Ποιες αιτίες μας έφεραν ως εδώ και τι πρέπει να κάνουμε, στο: http://tvxs.gr/news/ti-na-kanoyme/ti-prepei-na-kanoyme-apanta-o-kostas lampos και στο: Πατούλη Κρυσταλία, Η έρευνα για την κρίση, Κέδρος, Αθήνα 2014.
106.           Για τον τεχνοφασισμό του Zeitgeist Movement, στο: http://www.anixneuseis.gr/?p=75311»=75311,
107.           Η Κομμούνα της Άνδρου (1822), http://oikologein.blogspot.gr/2013/10/18221.html»html
108.           Η Κομμούνα της Θεσσαλονίκης (1342-1350), στο: http://tvxs.gr/news/taksidia-sto-xrono/i-kommoyna-tis-thessalonikis-1342-1350-toy-kosta-lampoy»lampoy
109.           Greece in the threshold of 21st century, in: http://lefthumanism.blogspot.gr/2013/12/greece-in-threshold-of-21st-century.html
110.           Η Ελλάδα στο κατώφλι του 21ου αιώνα, στο: http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/i-ellada-sto-katofli-toy-21oy-aiona-toy-kosta-lampoy
111.           Καπιταλιστική βαρβαρότητα ή Άμεση Δημοκρατία; Συμβολή στο Φεστιβάλ Άμεσης Δημοκρατίας, Θεσσαλονίκη 05.09.2013, στο: http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/kapitalistiki-barbarotita-i-ataksiki-dimokratia-toy-kosta-lampoy»lampoy,
112.           Γερμανικές εκλογές, ελληνικές και ευρωπαϊκές αγωνίες, http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/germanikes-ekloges-ellinikes-kai-eyropaikes-agonies-toy-kosta-lampoy»lampoy,
113.           Μια βιβλιοθήκη στο σπίτι μας είναι το ίδιο σημαντική με το ψυγείο και την κουζίνα και σε κάθε περίπτωση πολύ σημαντικότερη από την τηλεόραση και το βίντεο, Συνέντευξη στην Ελληνική Γνώμη, http://www.elliniki-gnomi.eu/archives/46985»/46985,
114.           ΑΝΘΡΩΠίΑ: Η πρωταρχική ουσία του Ανθρώπου, της Ανθρωπιάς, της ανθρώ­πινης κοινωνίας και του οικουμενικού Ουμανισμού, http://www.la­mpra­ki­des.gr/blog/?p=1499»=1499,
115.           Ο Λιαπισμός το τελευταίο στάδιο του ελληνικού πλιατσικοκαπιταλισμού, http://www.anixneuseis.gr/?p=84093
116.           Ενέργεια και εξουσία, στο: http://www.anixneuseis.gr/?p=86954&cpage=1
117.           Ο σκοταδισμός ως εξουσιαστική ιδεολογία, (Θρησκείες και ιερατεία στην εξουσία και στην υπηρεσία της εξουσίας), http://epithesh.blogspot.gr/2014/04/blog-post_19.html»html,
118.           Να απελευθερώσουμε το νερό, τον ‘Προμηθέα Δεσμώτη του 21ου αιώνα’, http://epithesh.blogspot.gr/2013/08/21.html»html,
119.           Οι Ευρωπαίοι και πάλι ενώπιον της Ιστορίας, http://www.anixneuseis.gr/?p= 91374»=91374,
120.           Ο αμερικανισμός, θανάσιμη απειλή για την ανθρωπότητα, στο: http://xaidarisimera.blogspot.gr/2014/07/blog-post_30.html»html
121.           Υπάρχει ένα παγκόσμιο Διευθυντήριο που αντλεί τη δύναμή του από το σκληρό πυρήνα της καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης, στο: http://www.elliniki-gnomi.eu/i-ekastote-archousa-taxi-tis-ellados-litourgouse-exartimena-simpliromatika-ke-ipallilika/
122.           Απο την καπιταλιστική βαρβαρότητα στην ουμανιστική “ουτοπία”, http://www.anixneuseis.gr/?p=100617
123.           Κρυπτοσοσιαλδημοκρατία και καπιταλισμός ή Αταξική κοινωνία και Ουμανισμός; στο: http://www.rizopoulospost.com/kryptososialdhmokratia-kai-kapitali/
124.           Ενέργεια και εξουσία, Εξάντας, Βερολίνο, τεύχος Δεκέμβρη 2014.
125.           Η μεγάλη πορεία προς την αταξική δημοκρατία. Κοινοτισμός και Λαϊκή εξουσία στην Ελλάδα. Ο Κώδικας Ποσειδώνα, http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/i-megali-poreia-pros-tin-ataksiki-dimokratia
126.           Το πρόβλημα της δημοκρατίας στον 21ο αιώνα, http://www.anixneuseis.gr/?p= 108232,
127.           Η ‘Νέα Γιάλτα’ των νικητών του Τρίτου Παγκόσμιου (οικονομικού) Πολέμου, http://www.anixneuseis.gr/?p=111728
128.           Θρησκεία και Εξουσία I. Μύθος και Ιδεολογία, http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/thriskeia-kai-eksoysia-i-mythos-kai-ideologia
129.           Θρησκεία και Εξουσία ΙΙ. Κρίση και Απελευθέρωση, http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/thriskeia-kai-eksoysia-ii-krisi-kai-apeleytherosi
130.           Καπιταλισμός και ‘Αριστερά’, ή Κοινωνία και Ουμανισμός; http://www.infonewhumanism.blogspot.gr/2015/06/blog-post.html
131.           Περί ιερότητας, http://epithesh.blogspot.gr/2015/04/blog-post.html
132.           Περί πίστης, http://www.infonewhumanism.blogspot.gr/2015/04/blog-post.html
133.           Θεός και κεφάλαιο. Δοκίμιο για τη σχέση μεταξύ θρησκείας και εξουσίας, ΚΟΥΚΚΙΔΑ, Αθήνα 2015.
134.           God and Capital. Essay on the relationship between religion and power, http://www.lefthumanism.blogspot.gr/2015/06/god-and-capital-essay-on-relationship.html,
135.           Πιόνια στη μεγάλη γεωπολιτική σκακιέρα; http://epithesh.blogspot.gr/2015/07/blog-post.html,
136.           Κοινωνική ανισότητα, Φτώχεια και Ελευθερία, ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ, τεύχος 52, Ιούλης 2015
137.           Το τέλος των μεγάλων μύθων και η αρχή του μεγάλου πατριωτισμού, http://www.epithesh.blogspot.gr/2015/07/blog-post_22.html,
138.           Καταστροφική τυχόν απομάκρυνση από την Ε.Ε., http://www.eleftheria.gr/,
140.           Στον αστερισμό των δυνάμεων της Εργασίας, της Επιστήμης και του Πολιτισμού, http://www.epithesh.blogspot.gr/2015/10/blog-post_26.html,
141.           Η ανθρωπότητα, η Ευρώπη και η Ελλάδα στο σταυροδρόμι του 21ου αιώνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, Νοέμβρης 2015.
142.           Είναι η οικονομία Φίλε!, http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/einai-i-oikonomia-file,
143.           Η θρησκευτική πίστη ως όπλο υποταγής και μαζικής καταστροφής, http://www.infonewhumanism.blogspot.gr/2015/11/blog-post_20.html,
144.           Η Λογική των αιώνων, των Λαών και των αγώνων λέει ότι δεν σώζει ο 'θεός', η πίστη και η άγνοια, αλλά ο αγώνας, η επιστήμη και η Γνώση σώζουν από το σκοταδισμό και τις εξουσίες, http://epithesh.blogspot.gr/2015/12/blog-post.html,
145.           Πνευματική αλχημεία, δημιουργός ‘θεών’, θρησκειών, θρησκευτικότητας και λατρευτικών ειδώλων, εναντίον Επιστήμης και Κοινωνίας, http://www.anixneuseis.gr/?p=136763,
146.           Ποιος Φοβάται το Υδρογόνο, την ελεύθερη ενέργεια και την Άμεση Δημοκρατία; Συνέντευξη στον Γιώργο Στάμκο, https://zenithmag.wordpress.com/2016/01/16
147.           «Είναι προτιμότερος ο θάνατος των ‘θεών’, των θρησκειών και των εξουσιών από το θάνατο των ανθρώπων, του πολιτισμού και του πλανήτη», Συνέντευξη στον Απόστολο Ζώη, για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, http://www.elliniki-gnomi.eu/ine-protimoteros-o-thanatos-ton-theon-ton-thriskion-ke-ton-exousion-apo-to-thanato-ton-anthropon-tou-politismou-ke-tou-planiti
148.           Θρησκευτικός μισογυνισμός και πατριαρχική εξουσία, http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/thriskeytikos-misogynismos-kai-patriarxiki-eksoysia,
149.           Ωδή στην πραγματική ημέρα της γυναίκας, http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/odi-stin-pragmatiki-imera-tis-gynaikas&dr=tvxsmrstvxs,
150.           Η ατομική ιδιοκτησία, το άτομο, το κεφάλαιο και η εποχή των τεράτων, http://www.anixneuseis.gr/?p=143129,
151.           Υδρογονοενέργεια, κλιματική αλλαγή και ουμανιστική αποκαπιταλιστικοποίηση, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΝΩΜΗ, Μάρτης 2016.
152.           Η ανθρωπότητα και η επιστήμη μπροστά στην θρησκευτική απάτη και αυταπάτη, http://tvxs.gr/news/egrapsan-eipan/i-anthropotita-kai-i-epistimi-mprosta-stin-thriskeytiki-apati-kai-aytapati,
153.           «Θεός και κεφάλαιο». Ένα βιβλίο ‘Πρόσφυγας’, http://tvxs.gr/news/ekdiloseis/theos-kai-kefalaio-ena-biblio-%E2%80%98prosfygas%E2%80%99,

Αναλύσεις, Άρθρα, Σχόλια, στο προσωπικό πολυσέλιδο θεματικό Μπλογκ http://www.insonewhumanism.blogspot.com, και http://www.epithesh.blogspot.com,